ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଦ୍ଵାରା ସମର୍ଥିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାଯତ ନିର୍ବାଚିତ ପଞ୍ଚାଯତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ସଂପ୍ରଦାଯ ନେତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂପ୍ରଦାଯ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୬ ଏମବି)

ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଦ୍ଵାରା ସମର୍ଥିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାଯତ ନିର୍ବାଚିତ ପଞ୍ଚାଯତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ସଂପ୍ରଦାଯ ନେତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂପ୍ରଦାଯ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୬ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଦ୍ଵାରା ସମର୍ଥିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାଯତ ନିର୍ବାଚିତ ପଞ୍ଚାଯତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ସଂପ୍ରଦାଯ ନେତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂପ୍ରଦାଯ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୬ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ
18/04/2022 09/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)