ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଜରିଆରେ ମା ଗୃହ (ନୂତନ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଓ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ମନୋନୟନ ସମ୍ବନ୍ଧେ (ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଜରିଆରେ ମା ଗୃହ (ନୂତନ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଓ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ମନୋନୟନ ସମ୍ବନ୍ଧେ (ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଜରିଆରେ ମା ଗୃହ (ନୂତନ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଓ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ମନୋନୟନ ସମ୍ବନ୍ଧେ (ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

29/10/2018 05/11/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)