ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ଅନ୍ତଃ ଜିଲ୍ଲା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଚୟନ ପୃକ୍ରିୟାର ଫଳାଫଳ (ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ଅନ୍ତଃ ଜିଲ୍ଲା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଚୟନ ପୃକ୍ରିୟାର ଫଳାଫଳ (ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ଅନ୍ତଃ ଜିଲ୍ଲା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଚୟନ ପୃକ୍ରିୟାର ଫଳାଫଳ (ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
25/09/2018 31/10/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)