ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କୁଆରମୁଣ୍ଡା ଡାଏରୀ ଫାର୍ମରେ କିଣାଯିବାକୁ ଥିବା ସାହିୱାଲ ଜାତୀୟ ଗାଈ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଜାରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ (ପିଡ଼ିଏଫ ୭୬୦ କେବି)

କୁଆରମୁଣ୍ଡା ଡାଏରୀ ଫାର୍ମରେ କିଣାଯିବାକୁ ଥିବା ସାହିୱାଲ ଜାତୀୟ ଗାଈ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଜାରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ (ପିଡ଼ିଏଫ ୭୬୦ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କୁଆରମୁଣ୍ଡା ଡାଏରୀ ଫାର୍ମରେ କିଣାଯିବାକୁ ଥିବା ସାହିୱାଲ ଜାତୀୟ ଗାଈ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଜାରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ (ପିଡ଼ିଏଫ ୭୬୦ କେବି)
  • ପରିଚାଳକ ଗୋପ୍ରଜନନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ବୃଷବ ଜନନୀ ଫାର୍ମ କୁଆରମୁଣ୍ଡା
14/12/2018 31/12/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (760 KB)