ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଓଡିଶା ପୁଷ୍ଟି ଶଷ୍ୟ ମିସନ ର 4 ଟି ଅତିରିକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ କୁ ସଂପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ତାଲିକା (ପିଡ଼ିଏଫ ୪୧୦ କେବି)

ଓଡିଶା ପୁଷ୍ଟି ଶଷ୍ୟ ମିସନ ର 4 ଟି ଅତିରିକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ କୁ ସଂପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ତାଲିକା (ପିଡ଼ିଏଫ ୪୧୦ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଓଡିଶା ପୁଷ୍ଟି ଶଷ୍ୟ ମିସନ ର 4 ଟି ଅତିରିକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ କୁ ସଂପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ତାଲିକା (ପିଡ଼ିଏଫ ୪୧୦ କେବି)
  • ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ, ଆତ୍ମା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
19/06/2020 20/06/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (410 KB)