ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଏ.ପି.ଡି.(ଫାଇନାନ୍ସ) ଓ ଏ.ପି.ଡି.(ଜୀବିକା)-ତଥା-କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହକ (ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ) ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଚୟନ ତାଲିକା ଘୋଷଣାନାମା (ପିଡ଼ିଏଫ ୧ ଏମବି)

ଏ.ପି.ଡି.(ଫାଇନାନ୍ସ) ଓ ଏ.ପି.ଡି.(ଜୀବିକା)-ତଥା-କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହକ (ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ) ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଚୟନ ତାଲିକା ଘୋଷଣାନାମା (ପିଡ଼ିଏଫ ୧ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଏ.ପି.ଡି.(ଫାଇନାନ୍ସ) ଓ ଏ.ପି.ଡି.(ଜୀବିକା)-ତଥା-କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହକ (ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ) ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଚୟନ ତାଲିକା ଘୋଷଣାନାମା (ପିଡ଼ିଏଫ ୧ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
02/03/2019 06/03/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)