ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଏ.ପି.ଡି (ଫାଇନାନ୍ସ)/ଏ.ପି.ଡି (ଲାଇଭଲିହୁଡ) ପଦ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ସୂଚୀ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ (ପିଡ଼ିଏଫ ୪ ଏମବି)

ଏ.ପି.ଡି (ଫାଇନାନ୍ସ)/ଏ.ପି.ଡି (ଲାଇଭଲିହୁଡ) ପଦ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ସୂଚୀ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ (ପିଡ଼ିଏଫ ୪ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଏ.ପି.ଡି (ଫାଇନାନ୍ସ)/ଏ.ପି.ଡି (ଲାଇଭଲିହୁଡ) ପଦ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ସୂଚୀ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ (ପିଡ଼ିଏଫ ୪ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
29/01/2019 11/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)