ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଏକର ୧.୫୦ ପରିମିତ ଜମିର ରେଳୱେ ସାଇଡିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଏନ.ଟି.ପି.ସି ଦ୍ଵାରା ଅଧିଗ୍ରହଣ କର ଯାଇଥିବାରୁ ତାହାର ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟର ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୨୭୭ କେବି)

ଏକର ୧.୫୦ ପରିମିତ ଜମିର ରେଳୱେ ସାଇଡିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଏନ.ଟି.ପି.ସି ଦ୍ଵାରା ଅଧିଗ୍ରହଣ କର ଯାଇଥିବାରୁ ତାହାର ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟର ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୨୭୭ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଏକର ୧.୫୦ ପରିମିତ ଜମିର ରେଳୱେ ସାଇଡିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଏନ.ଟି.ପି.ସି ଦ୍ଵାରା ଅଧିଗ୍ରହଣ କର ଯାଇଥିବାରୁ ତାହାର ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟର ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୨୭୭ କେବି)
  • ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ (ଭୂ- ଅର୍ଜନ ଊପ ବିଭାଗ)
05/02/2019 31/03/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (277 KB) ଓଡିଆ (9 MB)