ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆର.ବି.ଏସ.କେ. ପାଇଁ ମାସିକ ଭଡା ଭିଥିରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୫୭୮ କେବି)

ଆର.ବି.ଏସ.କେ. ପାଇଁ ମାସିକ ଭଡା ଭିଥିରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୫୭୮ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଆର.ବି.ଏସ.କେ. ପାଇଁ ମାସିକ ଭଡା ଭିଥିରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୫୭୮ କେବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
08/03/2019 25/03/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (578 KB)