ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ନିରିକ୍ଷକ, ସହକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ନିରିକ୍ଷ ଓ ଅମିନ ପଦବୀ ପାଇଁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବଧେ (ପିଡ଼ିଏଫ ୫୦୪ କେବି)

ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ନିରିକ୍ଷକ, ସହକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ନିରିକ୍ଷ ଓ ଅମିନ ପଦବୀ ପାଇଁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବଧେ (ପିଡ଼ିଏଫ ୫୦୪ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ନିରିକ୍ଷକ, ସହକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ନିରିକ୍ଷ ଓ ଅମିନ ପଦବୀ ପାଇଁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବଧେ (ପିଡ଼ିଏଫ ୫୦୪ କେବି)
  • ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
04/10/2019 15/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (504 KB)