ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଟ କିରାଣୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି(ପିଡ଼ିଏଚ ୪୭୮ କେବି)

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଟ କିରାଣୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି(ପିଡ଼ିଏଚ ୪୭୮ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଟ କିରାଣୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି(ପିଡ଼ିଏଚ ୪୭୮ କେବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ
26/11/2019 09/12/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (478 KB)