ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୃହ ପ୍ରାଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ(ପିଡ଼ିଏଫ ୨୨୦ କେବି)

ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୃହ ପ୍ରାଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ(ପିଡ଼ିଏଫ ୨୨୦ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୃହ ପ୍ରାଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ(ପିଡ଼ିଏଫ ୨୨୦ କେବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
10/08/2020 24/08/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (220 KB)