ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁସୂଚୁତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଖାଲିପଡିଥିବା ବିଭିନ ଚୁକ୍ତି ଭିତିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି(ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)

ଅନୁସୂଚୁତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଖାଲିପଡିଥିବା ବିଭିନ ଚୁକ୍ତି ଭିତିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି(ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଅନୁସୂଚୁତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଖାଲିପଡିଥିବା ବିଭିନ ଚୁକ୍ତି ଭିତିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି(ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ,ସୁନ୍ଦରଗଡ
01/01/2022 31/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB) scheme syllabus_compressed (2 MB)