ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

କିଏ କଣ ଡିଭିଜନ ଅନୁସାରେ ଫିଲଟର

ଫିଲଟର

ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ପ୍ରୋଫାଇଲ ଚିତ୍ର ନାମ ପଦବୀ ଇମେଲ୍ ଫୋନ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଠିକଣା
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ ଡ. ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ଭା.ପ୍ର.ସେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ରାଉରକେଲା admrourkela[dot]od[at]gov[dot]in 0661-2500239 Office of the Additional District Magistrate, Rourkela