ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଭାଗ

ଜିଲ୍ଲା ବିଭାଗ ରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ।ଯେପରିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ,ଶିକ୍ଷା ,ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି । ଏଠାରେ ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ବିବରଣ ,ସମ୍ପର୍କ ବିବରଣ, ୱେବସାଇଟ ର ଠିକଣା ଏବଂ ବିଭାଗ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସେବା ସହିତ ସୂଚୀବଦ୍ଧ ଅଟେ ।