ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜନସାଂଖିକ

ଜନସାଂଖିକ
ବିବରଣୀ ସଂଖ୍ୟା
ସ୍ଥାନର ବର୍ଣନା ଅକ୍ଷାଂଶ – ୨୧º୩୬’ ଉ to ୨୨º୩୨’ ଉ
ଦ୍ରାଘିମା- ୮୩º୩୨’ପୂ to ୮୫º୨୨’ପୂ
କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ୯୭୧୨ ବର୍ଗ କି. ମି
ଉପଖଣ୍ଡ
ତହସିଲ ୧୮
ରାଜସ୍ୱ ମଣ୍ଡଳ ୧୧୨
ବ୍ଲକ ୧୭
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ୨୭୯ (ପଞ୍ଚାୟତ ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ)
ଗ୍ରାମ (ଜିଲ୍ଲା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହାଣ୍ଡ ବୂକ , ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ୨୦୧୧ ଅନୁସାରେ ) ୧୭୭୯
ନଗର ପାଳିକା
ଜନସଂଖ୍ୟା (୨୦୧୧ ଜନ ଗଣନା ଅନୁସାରେ) ୨୦,୯୩,୪୩୭
ପୁରୁଷ ଜନସଂଖ୍ୟା (୨୦୧୧ ଜନ ଗଣନା ଅନୁସାରେ) ୧୦,୬୧,୧୪୭
ମହିଳା ଜନସଂଖ୍ୟା (୨୦୧୧ ଜନ ଗଣନା ଅନୁସାରେs) ୧୦,୩୨,୨୯୦
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା (୨୦୧୧ ଜନ ଗଣନା ଅନୁସାରେ) ୧୩,୫୫,୩୪୦
ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା (୨୦୧୧ ଜନ ଗଣନା ଅନୁସାରେ) ୭,୩୮,୦୯୭
ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ଵ (ଜିଲ୍ଲା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହାଣ୍ଡ ବୂକ , ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ୨୦୧୧ ଅନୁସାରେ) ୨୧୬ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କି. ମି
ସାକ୍ଷରତା ଶତକଡା (ଜିଲ୍ଲା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହାଣ୍ଡ ବୂକ , ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ୨୦୧୧ ଅନୁସାରେ) ୭୩.୩୪ %