ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନଲାଇନ ସେବା

Filter Form category wise

ଫିଲଟର

ଅନଲାଇନ ସେବା
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ବିବରଣ ଠିକଣା View / Download
ଆୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର   ଆୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର
ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର   Application Form for Guardianship Certificate
ଆୟ ଓ ସମ୍ପତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର   ଆୟ ଓ ସମ୍ପତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର   ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର
ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର   ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର
ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର   ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର
ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ରୂପରେ ପଛୁଆ ଜାତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର   ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ରୂପରେ ପଛୁଆ ଜାତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ଜାତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର   ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ଜାତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର
ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର   ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର