Vedvyas Dham

Vedvyas Dham Rourkela
View Image Vedvyas Dham Top View
Puja Celebration
View Image Shivratri Puja celebration
Vedvyas Dham, Rourkela
View Image Shivratri Mela at Vedvyas